Välkommen till Vesam Syd

Vesam Syd är ett företag som är specialiserat på modern fastighetsautomation, styr-, regler- och övervakningssystem. Vi utformar långsiktigt hållbara styrsystem enligt dina förväntningar, krav och önskemål. Med optimerad fastighetsdrift hjälper styrsystemet dig som fastighetsägare att säkerställa en god inomhusmiljö samtidigt som det minimerar energikostnader. Vi är stolta att säga att vi är med och arbetar för ett grönare klimat.

VAD VI GÖR

Våra tjänster

Entreprenad, nyproduktion, ombyggnation/modernisering

Vi har lång erfarenhet och har utfört projekt i olika typer av fastigheter som bostäder, kontor, hotell, skolor, badhus samt industri och logistiklokaler.

Är din fastighet en nyproduktion eller en ombyggnation med modernisering?

Ett projekt innefattar normalt inventering av det som finns i fastigheten innan renovering, Därefter upprättas en offert utifrån en kalkyl och första förslag till konstruktion. Om du väljer att acceptera lämnas din fastighet över till en projektledare. Våra projektledare tar dig genom hela projektet på ett tryggt och rutinerat arbetssätt. De handlägger detaljerat projektering, konstruktion, programmering, driftkort med funktionstexter, injustering och samordnad funktionsavprovning innan det är dags att lämna över styrsystemet.

Service/underhåll

Vi erbjuder ett helhetskoncept för service och underhåll av moderna styr-, regler- och övervakningssystem.

Serviceuppdrag omfattas normalt av felsökning och utbyte av reglermaterial. För att uppnå optimerad fastighetsdrift med minimerade energikostnader behövs det ibland ett serviceavtal. Vi skräddarsyr avtalet som passar just din verksamhet.

Systemintegration

Systemintegration av PLC/DUC till Web Port.
Web Port är ett webbaserat HMI och SCADA-system som baseras på ”rena” webbstandarder utan krav på 3:e-partskomponenter. Web Port innehåller sin egen webbserver och databas vilket ger en resurssnål installation. Web Port är modulärt uppbyggt med möjlighet till utökad funktionalitet via
drivrutiner och programtillägg.

Det moderna styrsystemet är öppet, skalbart och kan leverera värden till alla aktörer.

Om oss

Vesam Syd startades 2016. Det är ett relativt nytt bolag med flertalet medarbetare med mångårig erfarenhet från fastighetsautomationsbranschen.

Våra värderingar

Det moderna fastighetsautomationssystemet ska vara Modernt, Enkelt, Effektivt, Smart, Hållbart.

Långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer är kärnan i vår verksamhet och vi är stolta över att ha många fastighetsägare, stora som små, som valt att samarbeta med oss. Vi gör allt för att sätta kunden i fokus och vara lyhörda för behov.

Våra medarbetare har hög kompetens och fortbildas kontinuerligt. Vi arbetar för trygga och rutinerade medarbetare.

Partners och återförsäljare

Våra partners och återförsäljare

HÖR AV DIG!

Kontakta oss

Slå oss en signal

046-77 22 80

Sänd oss ett mejl

info@vesamsyd.se

Följ oss på LinkedIn